Lån til oppussing av bolig

Oppussing av hjemmet er en av de mest populære grunnene til at nordmenn tar opp forbrukslån. Mange banker kommer med råd til kunder om hvordan penger kan spares, og besøker man eika.no kan man snappe opp nyttige tips hvis man skal pusse opp. Mange lurer på hva som er rett måte å finansiere oppussing av boligen på, og undrer således på om det er bedre å utvide boliglånet i stedet for å ta opp forbrukslån.

Det finnes ingen fasitsvar på hvilken løsning som er best. Nedbetalingstiden har mye å si, og de som har planer om å nedbetale raskt velger ofte forbrukslån. Forbrukslån er kjent for sin høye rente, hvilket gjør det fristende å betale det ned så fort som mulig. Et billig forbrukslån er et lån som man nedbetaler så fort som mulig. Den høye renten kommer av at banken ikke stiller sikkerhet, og dermed tar sjanser ved å innvilge lån.

Når man velger forbrukslån

Et forbrukslån fungerer som et annuitetslån dermed har det renteberegning av det resterende lånebeløp hver eneste måned. Jo raskere man dermed klarer å nedbetale forbrukslånet, desto billigere i forhold til utvidelse av boliglånet vil det bli. Dermed kan det fort spares noen tusenlapper når man skal pusse opp hjemme. I tillegg gjelder det å sende søknader til så mange banker som mulig, og sammenligne de tilbudene man får. Å sende søknader er uforpliktende.

Jo flere banker man sender søknader til, desto flere tilbud vil man ha å sammenligne. For å spare tid kan man søke gjennom låneformidlere. Disse er tredjeparter som fungerer som mellomledd mellom kunder og långivere. Gjennom disse kan man ved hjelp av én enkelt søknad få svar fra flere banker. De ulike bankene har ulike kriterier de bruker for å vurdere søknader, og derfor kan man få bedre kredittscore hos noen banker enn hos andre.

Bankenes vurdering

En kredittscore er vanligvis mellom 0 og 100. Jo høyere score man får, desto mer har banken vurdert en som betalingsdyktig. Kredittvurderinger bankene gjør skal gi en pekepinn på søkers evne til nedbetaling, samt sannsynlighet for mislighold og frafall. Selv om kravene varierer, vil man finne enkelte hos flere banker. For eksempel gjelder det å ha så høy årslønn som mulig. Mange banker har et minimumskrav på 200 000 kroner i brutto årslønn.

Det blir også vanlig å få innvilget lån dersom man har betalingsanmerkninger. Løpende inkassosaker er heller ikke populært. Slikt vitner om dårlig nedbetalingsevne. Aldersgrense for å få innvilget forbrukslån varierer mellom 18 og 25 år, den vanligste er 23. Er man selvstendig næringsdrivende kreves det ofte at man har levert lignet inntekt i tre år. Utenlandske søkere forventes av mange å vært norsk statsborger i to år, gjerne tre år sammenhengende. Andre er fornøyd så lenge man finnes i Folkeregisteret.

Tips verdt å ta med seg

Å ta opp forbrukslån for å bruke det til oppussing, må kunne ses på som en investering. Nordmenn bruker forbrukslån til så mangt, inkludert ferieturer og julegaver. Ikke alle formål kan ses på som like gunstige for et lån som tross alt skal betales tilbake med høye rente. En oppusset bolig, som i tillegg ser fin ut, vil stige i verdi. Dette er fint å være klaƒr over dersom man en dag skal selge boligen.

Oppussing er heller ikke noe man bør utsette for lenge. Jo dårligere forfatning en bolig ender i, jo dyrere kan det å bli å pusse opp. Akkurat som med bankene, bør man også sammenligne tilbud når det kommer til håndverkere. Også her gjelder det å få så rimelige tilbud som mulig. Det kan kreve en del arbeid å finne sammenligne håndverkere, fordi det kan bli vanskelig å oppdrive tredjeparter som gjør denne jobbe for en.

Verdt å vite om rente

Når man leter gjennom markedet for å finne lånet med den beste renten, er det viktig å skille mellom nominell og effektiv rente. Nominell rente er bankens grunnrente, og ofte er det denne det reklameres med. Dette er ubeleilig, fordi den nominelle renten er misvisende. Det er den effektive renten man skal se etter når man vurderer lån, og denne vil alltid være høyere enn den nominelle grunnrenten. Effektiv rente inkluderer grunnrente + diverse gebyrer.

Her kan nevnes termingebyr og etableringsgebyr, som er med på å gjøre et forbrukslån dyrere. Den effektive renten varierer gjerne mellom 6,9 % og 40 % per år. Gjennomsnittlig effektiv rente er ca. 12–13 %. Hvilken rente man vil få, fastsettes først etter kredittsjekken. Alle ønsker seg så lav effektiv rente så mulig; derfor gjelder det å vise seg å betalingsdyktig som mulig. Man bør også kredittsjekke seg selv, og finne ut hvor mye man klarer å nedbetale i måneden.

Oppsummering – forbrukslån til oppussing

  • I dag kan lån innvilges på dagen, men man skal likevel tenke seg om før man slår til
  • Oppussing er et av de smarte formål å bruke forbrukslån til

Er man i stand til å nedbetale raskt, kan det å ta opp forbrukslån til oppussing være smartere enn å bake det inn i boliglånet. Man er imidlertid nødt til å være obs på den høye renten, og forvisse seg om at man klarer å nedbetale. Selv om bankene kredittsjekker hver enkelt søker, bør man også kredittsjekke seg selv. Tar man alle forholdsregler, kan drømmen om en finere og mer verdifull bolig fint gå i oppfyllelse.